Over het Boris Praktijkloket

Over het Praktijkloket en de Boris Praktijkverklaring

Voor een groep kwetsbare jongeren is de weg naar participatie niet vanzelfsprekend. Die groep bestaat onder andere uit leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en het Praktijkonderwijs (pro). De afgelopen jaren is gewerkt aan het project ‘Boris brengt je bij ’n baan’.

De Boris Praktijkverklaring kan worden afgegeven in het kader van een opleiding van het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs. Met deze verklaring kan een leerling aantonen welke werkprocessen hij of zij in de praktijk kan uitvoeren. De Boris Praktijkverklaring geeft geen recht op toelating tot een mbo-opleiding.

De Boris aanpak voorziet erin dat leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zich goed oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden van en houden van een werkplek. Het biedt leerlingen op een gestructureerde manier en een doelgerichte werkwijze perspectief om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast zorgt een breed netwerk van bereidwillige werkgevers, intensieve begeleiding en de mogelijkheid tot het behalen van praktijkverklaringen ervoor dat uiteindelijk duurzame plaatsing bij een reguliere werkgever mogelijk is.

Boris is ontwikkeld door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, met ondersteuning van het ministerie van OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

Disclaimer en juridische informatie

Het projectteam van het Boris Praktijkloket is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden in inhoud of functioneren van deze website kunnen ontstaan.

Ook kan het projectteam er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen. Het projectteam kan jegens wie dan ook daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Klachten of opmerkingen kunt u mailen naar: info@borisbaan.nl.