Partners van de Boris-aanpak

De Boris-aanpak van SBB omvat een palet aan instrumenten en diensten aan scholen en leerbedrijven/bedrijfstakken. Dit palet biedt SBB aan in het kader van arbeidskwalificering van jongeren met een beperking. Bijvoorbeeld de SBB Werkverkenner, het Praktijkloket en de inzet van de Borisadviseurs. Deze dienstverlening van SBB is kosteloos.

Aanvullend aan de Boris-dienstverlening en de kosteloze instrumenten van SBB, bieden ook andere organisaties ondersteuning aan aan de scholen, leerbedrijven of de samenwerking van school, leerbedrijf en overheid. Indien deze aanvullende dienstverlening de implementatie van Boris ondersteunt, dan worden deze partnerorganisaties op deze website genoemd. Let wel, de inzet van deze partners, die u op eigen initiatief kunt inschakelen, betreft betaalde dienstverlening.

AHHA Onderwijstraining

MijnPraktijkverklaring.nl

MijnPraktijkverklaring.nl is een aanpak voor scholen VSO/PrO/Entree die het Praktijkleren met de kwalificatiestructuur willen implementeren binnen hun school en onderwijsteam. Al onze gecertificeerde leerwerk-trajecten en ondersteunende instrumenten zijn volledig gericht op de negen profielen van het kwalificatiedossier van de entreeopleiding en op de werkgeverseisen waaraan de praktijkverklaringen moeten voldoen.

Onze aanpak bestaat uit helder geformuleerde portfolio’s, evaluatiedocumenten, een ambassadeurstraining (één dag), één studiedag voor het team en een plan van aanpak met alle ondersteunende documenten.

Met behulp van de portfolio’s kunnen leerlingen uit het VSO/PrO/Entree een erkende praktijkverklaring halen op (minimaal) niveau-1. Met onze aanpak vergroten de scholen het aandeel jongeren dat met een erkende praktijkverklaring de school verlaat.

MijnPraktijkverklaring.nl gelooft in een sluitende aanpak voor leerlingen en scholen én in een ondersteuningsplan waarbij scholen zo snel mogelijk het proces zelf gaan aansturen. MijnPraktijkverklaring.nl is een aanpak om het praktijkleren zonder onnodig tijdverlies op een adequate manier te implementeren.

Website:
E-mailadres:
Tel. algemeen:
www.MijnPraktijkverklaring.nl
info@onderwijstraining.nl
06-28860983
Contactpersonen:
E-mailadres:
Tel. contactpersoon:
Paul Abma en Freerk Steendam
info@onderwijstraining.nl
06-28860983 en 06-55561504
Logo_mkbgw.png

MKB Goed Werknemerschap

Gedrag en houding is naast kunde het belangrijkst om goed te functioneren in een werkomgeving. Bij MKBGW worden werkzoekenden door middel van een assessment getoetst op deze werknemersvaardigheden. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een certificaat van GoedWerknemer (erkend door MKB en VNO-NCW), wat de kans op een baan aanzienlijk vergroot.

Website:
E-mailadres:
Tel. algemeen:
www.mkbgw.nl
info@mkbgw.nl
085-0160061
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoon:
Cees Jan Gieskes
ceesjan@mkbgw.nl
06-51591798
Logo_Jobstap.png

Jobstap

Jobstap is onderdeel van Jobstap Groep en is een organisatie zonder winstoogmerk. "We werken vanuit ons hart en doen dat vanuit vestigingen verspreid over het land met een klein team van enthousiaste daadkrachtige arbeidscoaches". Jobstap is ontstaan vanuit een maatschappelijke behoefte om arbeidsparticipatie voor iedereen mogelijk te maken. Verzelfstandigd vanuit zorg- en revalidatie centra, zoeken wij actief de samenwerking met overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Sinds 2000 bemiddelt Jobstap mensen met een beperking op een duurzame gelijkwaardige manier naar een passend dienstverband met groeimogelijkheden. Vanuit haar expertise helpt Jobstap overheid en werkgevers bij het overbruggen van de afstand tussen mensen met een beperking en de arbeidsmarkt.

De specialiteiten zijn:

  • Licht verstandelijke beperkingen (LVB)
  • Autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Lichamelijke beperkingen
  • Psychische beperkingen
  • Jongeren met gedragsproblemen
Website:
E-mailadres:
Tel. algemeen:
www.jobstap.nl
info@jobstap.nl
026-33 97 520

Contactpersoon:
E-mailadres:
Tel. contactpersoon

Brenda Wouters
wouters@jobstap.nl
06-23076201

Logo_MEE.jpg

MEE

MEE helpt werkgevers om werknemers met een beperking de vaardigheden te leren en de mogelijkheden te bieden waarmee zij hun dromen waar kunnen maken. Meedoen doe je immers zelf, maar meedoen mogelijk maken doen we samen. De integrale arbeidscoach van MEE richt zich weliswaar op duurzame inzetbaarheid van de medewerker met een beperking, maar houdt daarbij ook rekening met andere levensgebieden en overgangsmomenten.

De ondersteuning en begeleiding richt zich dus niet alleen op werk, maar ook op de thuissituatie. Het eigen netwerk, de financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd hebben immers allemaal invloed op de werkprestaties. Deze integrale aanpak zorgt niet alleen voor een betere inzetbaarheid en minder uitval, maar ook voor bewustwording en wederzijds begrip tussen werkgever en werknemer.

MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 MEE organisaties.
Meer weten over MEE? Ga naar: http://www.mee.nl

Website:
E-mailadres:
Tel. algemeen:
www.mee.nl
info@mee.nl
0900-9998888
Contactpersoon:
E-mailadres:
Tel. contactpersoon:
Angelika Herben
a.herben@mee.nl
06 53 38 56 20
Logo_Werkstap.png

Werkstap / PTC Groep

Het Werkstap-platform is een landelijke bibliotheek met gecertificeerde leerwerk-trajecten met ondersteunende middelen. De leerwerk-trajecten en leermiddelen zijn gericht op kansrijke werksoorten in uw arbeidsmarktregio zoals logistiek, metaal, hout, groen, schoonmaak, facilitair, productie, horeca, landbouw. U bepaalt met Werkstap de kortste weg naar werk, selecteert het erkende leerwerk-traject, ondersteunt de praktijkopleider en de docent met concrete leermiddelen.

De leermiddelen bestaan uit praktische werkopdrachten, leeskaarten, kennistesten en instrcutiefilms. Deze leerwerk-trajecten zijn afgestemd op werkgeverseisen en de MBO kwalificatiedossiers. Door betrokkenheid van werkgevers en onderwijsinstellingen biedt u kandidaten doorstroom perspectief naar passend werk met MBO diploma of Praktijkverklaring(Boris/SBB). Het Werkstap platform is beschikbaar voor gemeenten, leerwerkbedrijven(SW) en VSO/PRO/MBO onderwijsinstellingen en werkgevers.

Wilt u toegang tot het landelijk Werkstap platform? Neem dan contact op met PTC Groep: http://www.ptcgroep.nl/contact-adressen

Website:
E-mailadres:
Tel. algemeen:
www.werkstap.nl
info@werkstap.nl
085-3038137

Contactpersoon:
Tel. contactpersoon:

Alex Wijnakker
06-39267697